Dưỡng Linh

Yêu Chúa Hết Lòng Nghĩa Là Gì?

Oneway.vn – Gần đây, có một độc giả hỏi chúng tôi: “Yêu Chúa hết lòng nghĩa là gì?” Bởi vì đây là một câu hỏi quan trọng và tuyệt vời, và có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng hỏi chính mình câu này, nên nhân tiện đây chúng tôi sẽ đưa ra một câu trả lời đầy đủ.

Mác 12:30 nói rằng: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và hết sức lực mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi.”

Nói tóm lại, câu câu Kinh thánh này có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu Ngài bằng tất cả con người chúng ta.

Vậy tất cả con người chúng ta là gì?

Trong một blog nói về sự khác biệt giữa Linh Hồn và Tâm Linh, chúng tôi đã chỉ ra rằng 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 nói về tất cả ba phần của chúng ta: “Đức Chúa Trời bình an chính Ngài sẽ thánh hóa anh em hoàn toàn, nguyện tâm linh, linh hồnthân thể anh em được giữ trọn vẹn, không chỗ trách được trong ngày hiện ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta.”

Tâm linh là phần sâu kín nhất của con người chúng ta, là phần mà chúng ta dùng để tiếp nhận và kết nối với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, thì đây là nơi mà Ngài sẽ đến cư ngụ trong chúng ta. Qua tâm linh, chúng ta có thể giao thông với Chúa và dành thời gian ở trong sự hiện diện của Ngài.

Linh hồn được tạo thành bởi tâm trí, cảm xúc và ý chí. Đó là con người cá nhân của chúng ta, đó là phần tâm lý.

Thân thể của chúng ta, tất nhiên là phần vật chất của chúng ta, nhờ phần này, chúng ta tiếp xúc với thế giới vật chất bằng năm giác quan và qua đó nó biểu lộ những phần bên trong của chúng ta.

Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta phải yêu Chúa bằng cả ba phần, đó chính là cả con người chúng ta. Đây là một mạng lệnh rõ ràng nhưng cũng đầy bí ẩn. 1 Phi-e-rơ 1:8 nói: “Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài anh em vẫn tin Ngài, và hân hoan trong niềm vui rạng ngời, khôn tả.” Làm sao mà chúng ta có thể yêu người chúng ta chưa từng gặp? Và làm sao chúng ta có thể yêu Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và hết sức lực? Chúng ta có khả năng yêu Chúa như thế này không?

Chúng ta hãy cùng nhìn lại xem Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta hoàn toàn và trọn vẹn bằng mỗi phần của cả con người chúng ta như thế nào nhé.

Tất cả bắt đầu bằng tấm lòng

Có lẽ chúng ta nghĩ về tấm lòng mình đơn giản chỉ như một chiếc ghế cảm xúc. Nhưng trong Kinh thánh, tấm lòng còn hơn thế nữa; nó bao gồm cảm xúc, nhưng nó cũng chứa đựng tâm trí, ý chí và lương tâm. Tấm lòng chúng ta là nguồn của cảm giác, ý tưởng, ý định và ý thức về sự định tội hoặc mặc cảm khi chúng ta làm điều sai.

Đức Chúa Trời đã tạo chúng ta có một tấm lòng để chúng ta có thể yêu Ngài trọn vẹn và hoàn toàn. Tuy nhiên, ngày nay, lòng ta lại yêu nhiều thứ khác nữa ngoài Chúa. Chúng ta thấy khó cầu nguyện giống như cách của tác giả thi thiên: “Ở trên trời, con có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất, con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.” (Thi thiên 73:25). Chúng ta phải thừa nhận rằng dù chúng ta có thể yêu Chúa đến một mức độ nhất định, nhưng đôi khi Ngài vẫn không phải là tình yêu đầu tiên hoặc duy nhất của chúng ta. Mọi điều của thế gian đang lôi kéo tấm lòng chúng ta. Vì vậy, làm sao chúng ta có thể vâng lời Chúa truyền dạy: “Ngươi phải hết lòng mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” ?

1 Giăng 4:19 nói: “Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước.” Ghi chú về câu Kinh thánh này  trong bản New Testament Recovery Version nói rằng: “ Đức Chúa Trời trước hết đã yêu chúng ta, Ngài dầm thấm chúng ta bằng tình yêu của Ngài và sản sinh ra trong chúng ta kiểu tình yêu mà chúng ta dùng để yêu Ngài và anh em chị em mình.”

Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho chúng ta phải yêu Ngài hoàn toàn, nhưng Ngài không bao giờ có ý định để chúng ta vận hành tình yêu này đối với Ngài mà chỉ bằng nỗ lực của chúng ta. Thực tế, Ngài ý thức rất rõ rằng, chúng ta, trong chính chúng ta, không có khả năng để yêu Ngài như vậy. Chúng ta cần nhận ra rằng khi Đức Chúa Trời ban lệnh này, thì Ngài đã có ý định rằng chính Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu đó của chúng ta. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa thật sự là tình yêu được bắt nguồn từ chính Đức Chúa Trời.  Nó đến từ tình yêu Ngài ở trong chúng ta, nó cao hơn bất cứ điều gì mà chúng ta có thể tạo ra.

Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và Ngài đã trở thành con người tên là Giê-xu Christ. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, tức là chúng ta tiếp nhận tất cả mọi điều về Ngài vào tâm linh chúng ta. Tin tức tốt lành cho chúng ta – những người tin theo Ngài đó là chúng ta có thể xoay lòng hướng về Ngài ở tại chính nơi mà Ngài ngự trong tâm linh ta. 2 Cô-rinh-tô 3:16 nói rằng: “Bất cứ khi nào lòng họ trở lại với Chúa, thì bức màn được cất đi.” Sau đó câu 18 nói: “Tất cả chúng ta đều để mặt trần, chiêm ngưỡng và phản chiếu vinh quang Ngài giống như một chiếc gương, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh.” Khi con người soi gương, thì họ phản chiếu những gì mà họ thấy. Khi lòng chúng ta xoay khỏi Chúa bằng tội lỗi, các mối bận tâm khác, và tình yêu thế gian, thì tấm lòng của chúng ta bị một bức màn che phủ, do đó chúng ta không thể thấy hoặc phản chiếu Chúa được. Nhưng khi chúng ta xoay lòng về Chúa là Đấng đang ở trong chúng ta, thì bức màn liền được cất đi, do vậy chúng ta có thể thấy Đấng Christ đầy vinh hiển. Chúng ta thấy vẻ đẹp của Ngài, đức hạnh của Ngài, thấy Chúa tuyệt vời ra sao và Ngài sẽ tỏ bày cho chúng ta về Ngài, bao gồm cả tình yêu của Ngài nữa. Và do vậy, tình yêu dành cho Chúa cứ lớn dần lên.

Chúng ta có thể xoay lòng hướng về Chúa Giê-xu bằng cách cầu nguyện với Ngài, kêu cầu nhân danh Ngài, xưng tội với Ngài và để huyết báu Ngài bôi xóa mọi tội chúng ta, đồng thời dành thời gian lắng nghe Lời Ngài. Những điều đơn giản này có thể giúp lột bỏ bức màn khỏi lòng chúng ta, phục hồi lại mối thông công với Chúa và nhen lại tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Chúng ta không nhất thiết cứ phải ở trong sự nguội lạnh hoặc thờ ơ với Chúa. Chúng ta có thể xoay lòng hướng về Ngài bất cứ khi nào. Chúa sẽ làm tươi mới chúng ta và mang ta quay trở lại với tình yêu ban đầu mà ta dành cho chính Ngài.

Linh hồn chúng ta

Linh hồn chúng ta – tâm trí, cảm xúc và ý chí – là một phần rất rộng của tấm lòng chúng ta. Đức Chúa Trời đã tạo nên linh hồn chúng ta để chúng ta có thể biểu lộ Ngài, nhưng vì cớ sự sa ngã, chúng ta có xu hướng thích bày tỏ mình. Chúng ta có quan điểm riêng, cảm giác riêng, và những quyết định riêng mà không liên quan tới Chúa. Nhưng khi chúng ta xoay lòng hướng về Chúa, tình yêu ta dành cho Ngài sẽ lớn dần lên. Ta sẽ yêu Ngài bằng cả tấm lòng, và cụ thể là ta bắt đầu yêu Ngài bằng cả linh hồn. Các ý tưởng của Ngài trở thành ý tưởng của Ta, cảm giác của Ngài trở nên cảm giác của ta, và quyết định của Ngài cũng thành quyết định của ta. Khi Ngài thi hành công tác biến đổi trong ta, chúng ta tự động bày tỏ Đức Chúa Trời và làm vinh hiển Ngài. Người khác sẽ nhìn thấy Chúa Cứu Thế được hiển lộ trong chúng ta bởi ta đang yêu Ngài bằng cả linh hồn.

Tâm trí chúng ta

Tâm trí chúng ta là phần dẫn dắt của linh hồn ta, nó định hướng cho những phần còn lại của toàn bộ con người. Nó có thể được đặt trên nền tảng của nhiều thứ, nhưng Đức Chúa Trời muốn nó được xây trên nền là tâm linh, nơi Đấng Christ đang ngự. Rô-ma 8:6 nói: “Tâm trí đặt trên xác thịt thì sẽ chết, nhưng tâm trí đặt trên tâm linh thì sẽ sống và bình an.” Khi chúng ta để tâm trí mình nương cậy xác thịt hoặc những sự thuộc về xác thịt, chúng ta cảm thấy tẻ nhạt và không yên bởi vì chúng ta đã xoay hướng khỏi Đấng Christ trong tâm linh ta. Nhưng khi chúng ta để trí mình nương nơi tâm linh, thì chúng ta được bình an và tràn trề nhựa sống. Bằng cách nương trí nơi tâm linh mình, cả con người chúng ta sẽ tập chú vào Đức Chúa Trời.

Một cách để hướng tâm trí vào tâm linh là đọc Kinh thánh với một tấm lòng mở. Khi đọc Kinh thánh, trí chúng ta sẽ được khai sáng và phục hồi, và chúng ta sẽ được rửa bằng nước trong Lời Ngài. Đọc Lời Chúa hàng ngày mang lại ích lợi rất lớn lao cho tâm trí và toàn bộ linh hồn chúng ta.

Sức lực chúng ta

Sức lực chúng ta ám chỉ về sức khỏe thể chất. Khi chúng ta xoay lòng về Chúa, bày tỏ Ngài trong linh hồn ta, để tâm trí hướng về Ngài, thì cả thân thể ta sẽ đi theo. Chúng ta đã từng dùng sức lực để phục vụ chính mình hoặc thế gian, nhưng khi tình yêu của Chúa lan tỏa khắp con người bề trong của chúng ta, thì những hành động bên ngoài sẽ bắt đầu thay đổi. Những điều thường chiếm lĩnh thời gian và năng lượng của chúng ta sẽ biến mất vì những gì mà chúng ta yêu mến đã thay đổi. Chúng ta có mục đích mới, mục tiêu mới và những sự theo đuổi mới. Sức khỏe thể chất của chúng ta lúc này tất cả đều dành cho mục đích của Ngài.

Hãy bắt đầu ngay hôm nay

Để yêu Chúa bằng cả con người chúng ta là một bài tập cần thực hành. Không phải sáng nào chúng ta cũng thức dậy với tình yêu tràn trề dành cho Chúa. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu ngày mới bằng cách xoay lòng hướng về Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta. Chúng ta có thể nói: “Chúa Giê-xu ơi, con xin hướng lòng về Ngài sáng nay. Con yêu Ngài!” Chúng ta có thể tập nói với Chúa rằng chúng ta yêu Ngài mỗi một ngày. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy khiến con yêu Ngài hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua.” Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa bày tỏ lòng khao khát riêng tư của ta muốn yêu Ngài hoàn toàn, Chúa sẽ có cách để vận hành chính Ngài trong ta để ta có thể yêu Ngài bằng cả con người của ta!

Người dịch: Hadassah Phạm

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92