Dưỡng Linh

Vượt qua nan đề

Oneway.vn – Bạn hiểu gì về câu Kinh Thánh Jeremy (Giê-rê-mi) 29:11, “Đức Jehovah phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình”?

Giáo sư thần học Cựu Ước của tôi đã nói về câu Kinh Thánh nổi tiếng này của Jeremy như sau: “Tôi sẽ phá hủy những hiểu biết cũ của bạn về câu Kinh Thánh này, và đặt nó vào văn cảnh để giải thích, rồi bạn sẽ càng yêu thích nó hơn”. Tuyên bố này thu hút sự chú ý của tôi!

Chúng ta thường hiểu Jeremy 29:11 theo kiểu: Chúa có một chương trình cho tôi và đó là tốt lành, hoạn nạn trong hiện tại của tôi sẽ sớm qua đi và sự hưng vượng sẽ lại bắt đầu! Nhưng đó không phải là lời mà Chúa đã hứa cùng dân Israel (Y-sơ-ra-ên) và cả cho chúng ta nữa.

Trong bối cảnh bấy giờ, dân Israel đang bị lưu đày – chịu sự sửa phạt của Chúa – hậu quả của sự không vâng lời Ngài. Tiên tri Jeremy đương đầu với tiên tri giả Hanania – người đã hùng hồn tuyên bố Đức Chúa Trời sẽ giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ Babylon trong vòng hai năm nữa.

Jeremy chỉ ra lời nói dối của Hanania, sau đó công bố lời hứa trong Jeremy 29:11. Chúa thật sự có chương trình tốt lành cho dân Israel, và chương trình đó sẽ mang đến hy vọng về một tương lai tươi sáng. Nghe rất đúng phải không?

Thật ra, trước khi Jeremy nói ra lời hứa này, ông đã trình bày một cách rõ ràng về thông điệp từ Chúa: “Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù, hãy vì nó cầu nguyện Đức Jehovah, vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó” (Jeremy 29:7)

Đây không phải là điều mà dân sự muốn nghe! Họ muốn nghe rằng họ sẽ được trở về nhà. Họ muốn nghe những lao khổ họ đang chịu sẽ chấm dứt. Nhưng thay vào đó, Chúa bảo họ ở lại cầu nguyện và chúc phước cho đất nước đang cầm tù dân tộc mình!

Trong câu 10: “Vả, Đức Jehovah phán như vầy: Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất nầy”. Có nghĩa không ai trong số thế hệ lúc bấy giờ được trở về nhà. Thật không thể nào buồn hơn!

Khó khăn nào bạn đang phải vượt qua? Trong cơn hoạn nạn, hãy nhớ đến lời hứa trong Jeremy 29:11, nhưng với ý nghĩa đầy đủ của nó. Chúa không giúp chúng ta thoát khỏi nan đề, nhưng Ngài sẽ ban cho niềm hy vọng để ta vượt qua nó.

“Tất nhiên Chúa biết chương trình của Ngài trên chúng ta, và Ngài sẽ ban cho chúng ta một tương lai tốt lành. Nhưng khi chúng ta còn sống trên Trái đất này, hãy nhớ rằng cách để trưởng thành tốt nhất là kiên nhẫn đi qua thử thách, chứ không phải thoát khỏi nó một cách càng nhanh càng tốt. Khi chúng ta học được bài học kiên trì, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui bất ngờ”.

Chúa không giúp chúng ta thoát khỏi nan đề, nhưng Ngài sẽ ban cho niềm hy vọng để ta vượt qua nó.

Tác giả Mary DeMuth; Jael dịch

Nguồn: crosswalk.com

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92