Việt Nam

Việt Nam
530.000.000 Đồng Trong Đêm Nhạc Thánh Gây Quỹ Của Uỷ Ban Y Tế Xã Hội TLH HTTLVN (MN)

Trong một đêm nhạc đầy cảm xúc tối thứ Bảy 18.1.2014 vừa qua, tại HTTL Nguyễn Tri Phương, Tp.HCM, quý tôi con Chúa đã dâng hiến 530 triệu đồng hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung và tâm bão Haiyan, Tacloban, Philipin.