Dưỡng Linh Việt Nam

Viết cho Mùa Tạ ơn: Dâng hiến không phải nghĩa vụ

Oneway.vn – Thật vậy, nói cách khác, dâng hiến không phải nghĩa vụ, trách nhiệm, mà là một đặc quyền, đặc ân, là phước hạnh và LÒNG BIẾT ƠN đối với Chúa. Bạn tin không? Hãy thử.

 

Là Cơ đốc nhân, chắc ít ai không biết đến câu Kinh Thánh phổ biến về việc dâng hiến: Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” (Malachi/Ma-la-chi 3:10).

 

Thử Chúa là việc rất không nên, là việc Ngài không đẹp lòng, không khuyến khích. Bởi có lời chép: “Các ngươi chớ thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi” (Deuteronomy/Phục-truyền 6:16a). Tuy nhiên, cả Kinh Thánh riêng sách này, chương này, câu này, Chúa lại cho phép con người được “thử” Ngài.

 

 

Trở lại việc dâng hiến – bất kể một phần mười hay nhiều phần mười – đã là Cơ đốc nhân, không nên hiểu đó là bổn phận, trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà thực tế đó là một đặc ân, là chúng ta đã và đang được phước khi dâng hiến. Nếu bạn hỏi tại sao? Thế nào? Thì đây, II Sử ký 31:5-10 chép:

 

“Khi chỉ dụ của vua mới truyền ra, thì dân Y-sơ-ra-ên đem đến rất nhiều sản vật đầu mùa về ngũ cốc, rượu, dầu, mật, và những thổ sản khác; chúng đem đến một phần mười của mọi vật thật rất nhiều. Người Y-sơ-ra-ên và người Giu-đa ở trong các thành xứ Giu-đa, cũng đều đem đến nộp một phần mười về bò và chiên, cùng một phần mười về các vật đã biệt riêng ra thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng, rồi để ra từng đống. Tháng thứ ba, chúng khởi gom lại từng đống, và qua đến tháng bảy mới xong. Khi Ê-xê-chia và các quan trưởng đến, thấy các đống ấy, thì ngợi khen Đức Giê-hô-va, và chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. Ê-xê-chia hỏi thăm những thầy tế lễ và người Lê-vi về tích những đống ấy. A-xa-ria, thầy tế lễ cả về dòng Xa-đốc, thưa lại cùng người mà rằng: Từ khi dân sự khởi đem lễ vật vào trong đền Đức Giê-hô-va, thì chúng tôi có ăn được đầy đủ, và còn dư lại nhiều; vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho dân sự Ngài; còn số nhiều này, ấy là phần dư lại”.

 

Và còn nhiều, rất nhiều câu chuyện, nhiều ví dụ trong Thánh Kinh Cựu Ước lẫn Tân Ước Chúa nói về việc dâng hiến và phước hạnh theo sau không kể xiết. Dâng hiến không phải dùng tiền của… mua ơn phước Chúa, mà là điều kỳ diệu, lạ lùng mà bạn cần nếm biết, trải nghiệm: ơn phước Chúa sẽ được khai phóng, tuôn tràn trên đời sống chúng ta.

Thật vậy, dâng hiến là bày tỏ niềm tin vào Chúa một cách thực tế nhất. Bạn có đủ đức tin để hiểu và tin điều này không?

 

Đoạn Kinh Thánh trên còn tiết lộ rằng chúng ta có thể “kiểm soát” số lượng ơn phước Chúa ban, cũng như những gì đời sống chúng ta có cần. Cụ thể nếu chúng ta dâng lên cho Chúa mực nào, thì Ngài cũng sẽ ban lại cho chúng ta mực ấy. Nếu chúng ta đủ đức tin dâng lên Chúa nhiều hơn, thật nhiều… Ngài cũng sẽ ban lại cho chúng ta mọi điều cầu xin và còn dư dật, ngoài sức suy tưởng. Bởi vì Chúa chúng ta là Chúa tể vũ trụ, là Đấng Toàn tri, Toàn năng, Ngài phán: “Vàng là của Ta, bạc là của Ta” (Haggai/A-ghê 2:8), mọi sự vinh hiển, giàu có đều thuộc Ngài. “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu” (Matthew/Ma-thi-ơ 24:35).

 

Bởi thế, khi chúng ta dâng hiến cần hiểu rõ rằng số tiền đó là để giúp cho việc truyền bá Phúc Âm, cho rất nhiều người chưa được biết đến Chúa. Bên cạnh đó, những người lãnh đạo: Mục sư, giáo sư… – những người dâng mình hầu việc Chúa trọn thời gian – rất cần được tiếp trợ. Đây là lời Chúa dạy: Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó” (Galatians/Ga-la-ti 6:6); “Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi bởi Tin Lành” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 9:14).

Khi Paul/Phao-lô đi rao giảng Phúc Âm, ông được các Hội Thánh cung cấp những nhu cầu thiết yếu. “Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã một hai lần gởi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều, bởi lễ vật đến cho anh em” (Philipians/Phi-líp 4:15). Đối với những người rộng rãi, Chúa cũng đã lời hứa này: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ” (Philipians/Phi-líp 4:19).

 

Chúa dạy: Có người rải của cải mình ra, lại được nhiều hơn; cũng có người quá keo kiệt, nhưng chỉ được sự túng thiếu” (Proverbs/Châm ngôn 11:24). Nói tóm lại, “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Acts/Công vụ 20:35). Đối với người ban cho, Đức Chúa Trời ban lại một lời hứa: “Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy”  (Luke/Lu-ca 6:38).

 

Thảo Phạm

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92