Dưỡng Linh Quốc Tế

“Vâng phục cha mẹ trong Chúa” là vâng phục ai?

Oneway.vn – Tân Ước sách Ephesians/Ê-phê-sô 6:1-3 chép: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất”. Câu này nên hiểu thế nào cho thật chính xác theo ý muốn tốt lành của Chúa?

Một lời hứa

Chúa muốn con cái Ngài hiếu kính cha mẹ. Ngài đã đưa mạng lệnh này vào danh sách 10 điều răn truyền cho Moise/Môi-se – điều răn thứ 5 trong Exodus/Xuất-Ai-cập-ký 20:12 – “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”.

 

Mạng lệnh này quan trong đến nỗi kèm theo nó là một lời hứa, một phần thưởng. Bất kể cha mẹ bạn là tín đồ hay không, dù họ đối xử với bạn thế nào, Ngài muốn bạn tôn trọng và thương yêu họ hết lòng. Những ai làm theo lời dạy của Ngài sẽ nhận được phần thưởng lớn.

“Trong Chúa”

Đơn giản Ngài muốn chúng ta hiếu kính cha mẹ theo cách Ngài dạy chúng ta qua Kinh Thánh. Bởi có một vài vị lãnh đạo thuộc linh vì muốn quyền lực và kiểm soát tín đồ, đã sử dụng câu Kinh Thánh này rồi giảng giải sai lệch. Cụ thể họ muốn hội chúng vâng phục họ – những người “đỡ đầu thuộc linh” – kể cả bỏ bê gia đình, cha mẹ thật sự của tín đồ.

 

Lời Chúa cảnh báo về sự giảng dạy sai lệch này trong Matthew/Ma-thi-ơ 15:3-9: “Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra”.

Tôn cao danh Chúa

Các bạn mến, chúng ta ai cũng muốn sống một đời sống vinh danh Chúa. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta làm theo, tôn trọng mạng lệnh mà Chúa đã đưa ra. Những mạng lệnh ấy không đến từ mong muốn kiểm soát, nắm quyền trên chúng ta, mà đến từ tình yêu thương, sự uốn nắn của Cha Trên Trời. Thế nên dù cha mẹ chúng ta là ai, làm gì hay đối xử với chúng ta thế nào, chúng ta cũng nên bày tỏ sự vâng phục, yêu thương, để từ đó tình yêu của Chúa bày tỏ qua hành động và thái độ của chúng ta.

 

Chính bản thân Chúa Jesus trong những năm tháng đầu tiên trên đất cũng phải tôn trọng và nghe lời cha mẹ mình là Joseph/Giô-sép và Mari/Ma-ri. Sách Luke/Lu-ca 2:51 chép: “Đoạn, Ngài theo về thành Na-xa-rét và chịu lụy cha mẹ”. Nếu chúng ta đang phấn đấu để sống theo ảnh tượng của Chúa, thì nên sống như Ngài, “chịu lụy” với cha mẹ: yêu thương, lắng nghe, quan tâm và tôn trọng đấng sinh thành.

Mako dịch

(Nguồn: Chirstian Today)

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92