Dưỡng Linh Ma quỷ bị hủy diệt

Uy quyền trên quỷ dữ

Ma quỷ bị hủy diệt (P.13)

Oneway.vn – Sự đắc thắng của Đấng Christ trên Satan qua thập giá cho chúng ta thẩm quyền: mỗi Cơ đốc nhân đều có quyền nhận chức vụ và chỉ huy một phần thế giới với uy quyền, pháp quyền đánh đuổi ma quỷ…

Loạt bài Ma quỷ bị hủy diệt >>

 

Sự đầu phục

Chúng ta đã được dạy chống trả lại kẻ thù và trông thấy nó trốn chạy. Sứ đồ Giacơ dùng từ quân sự để giải thích lẽ thật nầy trong thư tín của ông: “Vậy hãy đầu phục Đức Chúa Trời. Chống trả với ma quỷ và nó sẽ tháo chạy khỏi anh em” (James/Gia-cơ 4:7). “Đầu phục” có nghĩa là vâng lời hoặc chịu dưới quyền người có đẳng cấp cao hơn – hãy hoàn toàn vâng lời Đức Chúa Trời.

Khi chịu dưới quyền của Đức Chúa Trời, thì thẩm quyền của Ngài sẽ ở trên chúng ta. Dưới uy quyền đó, chúng ta có thể đứng lên, mạnh mẽ chống trả lại ma quỷ, tà linh, và chúng sẽ quay lưng trốn chạy trong sợ hãi.

Nguyên tắc để có uy quyền là chịu ở dưới uy quyền như đã được mô tả trong chức vụ của Chúa Jesus. Một thầy đội đến gặp Chúa Jesus để xin Ngài chữa lành cho đầy tớ của mình. Chúa Jesus đồng ý đến gặp người đó để chữa lành thì thầy đội đáp: “Không cần thiết để Ngài phải đến. Nếu Ngài chỉ cần đứng đây và phán: ‘Hãy lành bệnh đi’ thì đầy tớ tôi sẽ hết bệnh!”; “Tôi biết, tôi ở dưới quyền vị sĩ quan chỉ huy của tôi, và tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa, và tôi bảo nó ‘hãy đi’ thì nó đi và bảo đứa khác: ‘hãy đến’ thì nó đến và dạy đầy tớ tôi rằng: ‘hãy làm việc nầy hay việc kia; thì nó làm. Tôi biết Ngài có uy quyền để phán cùng bệnh tật phải lui, thì nó sẽ lui” (Matthew/Ma-thi-ơ 8:5-9).

Thầy đội có uy quyền vì ông ở dưới quyền của người khác. Cũng vậy, khi đầu phục Đức Chúa Trời, chúng ta ở dưới quyền của Ngài. Và khi chúng ta chống trả ma quỷ thì chúng phải tháo lui.

 

 

Lãnh đạo và uy quyền

Địa vị lãnh đạo của Đấng Christ và uy quyền của Cơ đốc nhân là một Lẽ Thật quan trọng cần hiểu rõ. Như chúng ta đã nói, đó là chìa khóa cho đời sống đắc thắng của Cơ đốc nhân.

Cựu Ước có câu chuyện quen thuộc, thú vị: cuộc chiến đấu không cân sức của chiến binh trẻ tuổi tên David/Đa-vít và gã khổng lồ Goliath/Gô-li-át (I Samuel/1 Sa-mu-ên 17:1-58). Các nhân vật và quân đội trong câu chuyện được xếp thành 4 loại sau:

1- David đại diện cho một mẫu người của Đấng Christ.

2- Quân đội Israel là mẫu tín đồ trong thân thể của Đấng Christ.

3- Goliat đại diện cho mẫu người của Satan.

4- Quân đội của Philitine/Phi-li-tin đại diện cho các thế lực tà ma.

Câu chuyện đó có ý nghĩa gì trong trận chiến của chúng ta về lãnh vực thuộc linh?

 

 

* Sự thách thức:

Goliat ra khỏi trại quân Philitine và rống lên như sư tử. Dân sự của Chúa làm gì? Họ phản ứng giống như nhiều Cơ đốc nhân ngày nay khi đối diện với ma quỷ: mất tinh thần, quay lưng và trốn chạy trong kinh hoàng, không có đức tin để chống cự. Một người chăn chiên trẻ tuổi xuất hiện – David – người biết Đức Chúa Trời là Đấng chăn chiên hiền lành và vĩ đại. Người đến để đem lương thực cho những người anh đang trong quân đội Israel.

Người vừa được Đức Chúa Trời lựa chọn để dùng vào mục đích đặc biệt. Vị tiên tri tin kính Samuel/Sa-mu-ên đã xức dầu cho David để làm vua kế vị Saul/Sau-lơ. Vì vậy, David đến như một “Người được xức dầu” thăm trại quân Israel. Lúc bấy giờ không ai biết một ngày kia người sẽ làm vua của họ.

Lúc thấy Goliath và nghe hắn la hét, nhục mạ quân Israel. David tức giận: “Người Philitine ngoại đạo nầy là ai? Tại sao hắn dám coi thường và lăng nhục đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống?” (I Samuel/1 Sa-mu-ên 17:1-58; 26:1-25).

Sự xức dầu mà David mới tiếp nhận đang hành động mạnh mẽ trong lòng, chàng không hề sợ hãi, nao núng. Trong khi mọi người mất tinh thần, thối lui thì David đứng dậy dạn dĩ, sẵn sàng đối diện Goliath.

David không dùng giáp trụ và vũ khí của vua Saul, mà chỉ thích sử dụng 5 hòn sỏi và cái trành ném đá của mình. David cho rằng sự phòng thủ tốt nhất là tấn công. Vì vậy, ông bước vào trận chiến để đáp trả lại sự thách thức của Goliath.

 

 

* Chiến thắng:

Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Một hòn đá được Thánh Linh điều khiển bay tới mục tiêu một cách chính xác ngay giữa trán gã khổng lồ và quật ngã hắn. David nhanh chóng chạy tới lấy gươm của hắn cắt lấy thủ cấp của hắn.

Lập tức, toàn quân Philitine kinh hoàng tháo chạy. Goliath – viên dõng tướng vô địch của họ, lãnh đạo của họ, biểu tượng và dấu hiệu của thế lực và uy quyền quân sự của quân đội Philitine – đã ngã xuống. Quân Philitine bị bại trận, phải trốn chạy.

David không chỉ đánh bại Goliath, mà còn đánh bại cả đội quân Philitine. “Địa vị lãnh đạo” của Goliat bị tiêu diệt. Tất cả thế lực và uy quyền của hắn, của quân Philitine trở nên vô dụng, bất lực trước chiến thắng của David và chúng trốn chạy trong kinh hoàng!

Câu chuyện làm sáng tỏ sự đắc thắng đầy quyền năng của Đấng Christ trên Satan và các thế lực tà ma của hắn.

Chúa Jesus: Đấng Cứu thế, Đấng chăn chiên được xức dầu của chúng ta như đã được nói trước rằng một ngày kia “dòng dõi của người nữ” sẽ giày đạp đầu con rắn (Sáng Thế Ký 3:15). Đến kỳ đã định một “Đấng lớn hơn David” sẽ xuất hiện. Danh của Ngài là “Jesus Christ” – Đấng được xức dầu, Đấng chăn chiên, Đấng Cứu thế. Tại thập tự, Ngài đã bước vào cuộc tranh chiến với con rắn xưa, tức Satan.

“Năm vết thương” trên thập tự giá (giống như 5 hòn đá nhẵn của David) đã hạ bệ ma quỷ và tất cả các lực lượng tà ma của nó. Địa vị lãnh đạo và uy quyền của Satan bị tiêu diệt bởi Chúa Jesus khi Ngài chết trên thập tự, xuống tận Âm phủ, chiến thắng các lực lượng Âm phủ và sống lại, chiến thắng sự chết. Vì thế đội quân ma quỷ không còn thế lực hay uy quyền gì trên các tín đồ, vì họ đang ở dưới quyền lãnh đạo của Chúa Jesus. Khi Danh Ngài được xưng ra trong uy quyền, chúng run sợ và phải quỳ gối đầu phục uy quyền của Ngài.

(Theo Nhu liệu Thánh Kinh – “Ma quỷ bị hủy diệt”)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92