Y-sơ-ra-ên

Quốc Tế
5 Thực Tế Về Cơ Đốc Nhân Y-sơ-ra-ên

Tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong xã hội Y-sơ-ra-ên, và bởi vì rất nhiều Cơ đốc nhân trên thế giới nhìn vào đất nước này nơi Chúa Giê-xu đã sống và chết như một nguồn cảm hứng,

Bạn Đọc Viết Dưỡng Linh
Nan Đề Hay Cơ Hội Của Phép Lạ (2 Các vua 18-19)

A-si-ri tự hào vì chúng có chiến lược quân sự và sức mạnh quân đội. Chúng tự hào vì chúng đã làm bá chủ khu vực suốt hơn 200 năm qua, nhiều quốc gia lớn như Ba-by-lôn hay Y-sơ-ra-ên đều bị suy phục trước chúng.

Quốc Tế
Biểu Quyết Liên Hợp Quốc về Pa-lét-xtin và Y-sơ-ra-ên

Oneway.vn - Biểu quyết Liên Hợp Quốc chống lại Y-sơ-ra-ên có thể thực sự là một bước giật lùi cho cái được gọi là “giải pháp hai đất nước”. Tiến trình hòa bình đã và đang tập trung vào việc đề xuất nhà nước Pa-lét-xtin bên cạnh nhà nước Y-sơ-ra-ên và giờ thì điều đó có thể đang thay đổi.