xả súng

Giáo Dục Lời Chứng
Cha mẹ của nạn nhân trong vụ xả súng dùng thảm kịch này để chia sẻ Phúc Âm

"Chúng tôi không phải là Chúa và không thể nhìn thấy được tương lai sẽ thế nào, do đó chúng tôi không hiểu thảm kịch này sẽ tạo nên những lợi ích gì trong cõi đời đời. Điều chúng tôi biết đó là Chúa dùng tất cả mọi chuyện và hiệp chúng lại để làm ích cho chúng tôi " Cha của Cole kết luận thông điệp của mình bằng câu nói, "Sự trông cậy đời đời của Logan nằm ở nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, và tôi khích lệ các bạn cũng noi theo gương của Ngài."

Hội Thánh hiệp lòng cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ xả súng
Quốc Tế
Hội Thánh Ở Orlando Bày Tỏ Lòng Cảm Thông Với Các Nạn Nhân Trong Vụ Xả Súng

Nhiều người bị thương và 50 người khác đã thiệt mạng khi một người nổ súng trong hộp đêm dành cho người đồng tính vào sáng sớm Chúa Nhật tuần trước tại Orlando.