Williams-Tillman

Quốc Tế
Người phụ nữ cứu viên cảnh sát bị tấn công nói: “Tôi chỉ làm điều Chúa cần tôi làm”

Một phụ nữ ở bang Louisiana, Mỹ đã không ngần ngại lao vào nơi nguy hiểm để giúp một cảnh sát. Cô chỉ chia sẻ rất đơn giản "Tôi chỉ làm điều Chúa cần tôi làm."