Warren

Giáo Dục Quốc Tế
Vợ mục sư Rick Warren chia sẻ khải tượng tiên tri bà nhận được sau cái chết của con trai

Oneway.vn - Kay Warren, vợ của mục sư nổi tiếng Rick Warren, gần đây đã chia sẻ một khải tượng bà cho biết được Đức Chúa Trời ban cho sau khi con trai tự sát.