vừa làm mục vụ vừa làm y khoa

Lời Chứng
Vừa làm mục vụ – Vừa làm y khoa

Oneway.vn - Lina Abujamra là bác sĩ khoa cấp cứu nhi đồng (ER), là nhà sáng lập Mục vụ Living with Power, cũng là nhà sản xuất chương trình phát thanh Living with Power và chương trình Today’s Single Christian. Cô cũng là tác giả của ba quyển sách: Thrive, Stripped, và Resolved. Mặc dù Lina sinh ra tại Beirut, Lebanon, nhưng ngày hôm nay cô gọi Chicago là nhà của mình.