vợ chồng

Dưỡng Linh Giáo Dục
Gia đình là tiền tuyến, không phải chiến tuyến!

Một cặp vợ chồng trung niên ngồi đối diện với tôi tại văn phòng. Họ là cột trụ trong Hội Thánh, nhưng hôn nhân của họ gặp biến cố. Và dưới đây là lý do khiến họ tìm đến tôi...

Quốc Tế
Bí Quyết Có Một Hôn Nhân Tuyệt Vời Trong Suốt Cuộc Đời Từ Vợ Chồng Rick Warren

Gần đây, mục sư nổi tiếng Rick Warren và vợ đã có một cuộc thảo luận trung thực về cuộc hôn nhân tuyệt vời trong một xã hội đầy dẫy những điều phá hoại nó