Vĩnh Điện

Việt Nam
Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Vĩnh Điện

Vào lúc 9 giờ ngày 09/03/2017, tại cơ sở số 148 đường Lê Quý Đôn, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã diễn ra Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Vĩnh Điện.