việc lành

Quốc Tế
Một phụ nữ sử dụng Facebook để giúp người vô gia cư xây dựng cuộc sống mới: “Thật giống như Ân Điển”

Với một trang Facebook đơn giản và tấm lòng thương xót, một phụ nữ Cơ Đốc ở Texas đã giúp một người đàn ông vô gia cư xây dựng một cuộc sống mới.