Vhope

Mỗi tuần một nhân vật Việt Nam
Ca sĩ Bùi Caroon: Danh tiếng cá nhân phải hạ xuống
Oneway.vn – Nhân dịp ca sĩ Bùi Caroon cùng VHOPE cho ra đời ca khúc Thánh nhạc “Đôi mắt Samson” được nhiều con cái Chúa…