Úc

Quốc Tế Tình yêu - Hôn nhân
Cơ đốc nhân Úc bỏ phiếu phản đối hôn nhân đồng giới
Oneway.vn – Brian Houston, Mục sư quản nhiệm Hội Thánh Hillsong kêu gọi Cơ đốc nhân tham gia cuộc bỏ phiếu toàn nước Úc phản…