tuyển dụng oneway

Chỗ Ở - Việc Làm Việt Nam
Oneway Media: Thông Báo Tuyển Dụng Đợt 1 – 2017

Oneway Media là Mục vụ Truyền thông Cơ Đốc dành cho người Việt Nam, với sứ mệnh chia sẻ Phúc Âm của Chúa bằng truyền thông và các dự án xã hội cho người Việt Nam, và xây dựng một Cộng đồng Cơ Đốc vững mạnh trên nhiều phương diện.