tư cách pháp nhân

Tin ảnh Việt Nam
Giáo hội Báp-tít Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập
Oneway.vn – Sáng 8/8/2018, Giáo hội Báp-tít Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, 10 năm được Nhà nước công nhận…