Trưởng Thành

Dưỡng Linh
Cơ đốc nhân “trưởng thành”

Tại sao lại không ít tín hữu… tệ hại, xét đoán, thiếu ý thức và luôn đề phòng? Một phần câu trả lời nằm ở việc các cá nhân đó thiếu hòa hợp giữa cảm xúc và ‘sự trưởng thành thuộc linh’ dựa trên Kinh Thánh.

Việt Nam
Trại Xuân Thanh Niên Miền Nam 2017 Với Chủ Đề “Trưởng Thành”

Ai trong chúng ta cũng cần trưởng thành, điều này lại càng đúng với mỗi một bạn thanh niên. Đây cũng chính là chủ đề cho kỳ trại thanh niên Miền Nam được tổ chức từ ngày 01-02/02/2017 (tức mùng 5 – 6 Tết) tại Lâm Đồng. Kỳ trại năm nay có 110 bạn tham gia đến từ nhiều khu vực khác nhau như Lâm Đồng, ĐăK Nông, Bình Dương, Sài Gòn, An Giang, Cần Thơ. Đồng hành với với kỳ trại có mục sư : Trần Xuân Vinh, Nguyễn Minh Huê và mục sư Phạm Ngọc Anh cùng với ban đặc trách thanh niên của các Hội thánh.