trung thu

Truyền Giảng Việt Nam
Hàng ngàn thiếu nhi khắp cả nước vui Trung Thu trong Chúa

Nhân dịp Trung thu 2018, Hội Thánh (HT) và con cái Chúa khắp nơi tổ chức chương trình sinh hoạt Trung Thu kết hợp truyền giảng Tin Lành cho thiếu nhi, đem lại nhiều kết quả cho nhà Chúa.

Truyền Giảng Việt Nam
Truyền giảng Trung Thu tại Hội Thánh Tin Lành Đông Phú – tỉnh Hậu Giang
Vào lúc 18 giờ 30 ngày 13/9/2016, Ban Truyền giảng Hội Thánh Đông Phú cậy ơn Chúa tổ chức vui Trung Thu kết hợp truyền…