trung đông

Quốc Tế
Người Hồi giáo Trung Đông “khát” Phúc Âm

Một vị mục sư hàng ngày vẫn liều mạng mình để chia sẻ lẽ thật về Chúa Jesus ở Trung Đông cho biết ông nhìn thấy "niềm khát khao khổng lồ" đối với Phúc m trong vòng người Hồi giáo, khi họ liên tục xin ông Kinh Thánh.

Quốc Tế
Một gia đình Hồi giáo ủng hộ xây Hội Thánh Tin Lành ở Trung Đông

Thật lạ lùng, ở một nơi mà Cơ đốc nhân - những người Tin Lành, những người đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa Jesus - luôn bị bách hại, lại có một gia đình hoàng tộc Hồi giáo ở trung tâm khu vực Trung Đông đã ủng hộ, hiến đất để xây dựng Hội Thánh và khuyến khích Cơ đốc nhân công khai đức tin của mình.

Quốc Tế
Người tị nạn Hồi giáo Sy-ri cải đạo sang Cơ đốc giáo sau khi chạy trốn khỏi vùng chiến tranh: “Chúa Giê-xu đã cứu chúng tôi.”

Theo một báo cáo thì rất nhiều người Hồi giáo Sy-ri sau khi chạy trốn khỏi đất nước đẫm chiến tranh của mình và đến tị nạn ở Li-băng đã cải đạo sang Cơ đốc giáo bất chấp những mối đe dọa và nguy cơ bị tấn công do việc cải đạo này.

Quốc Tế
Mục Vụ Cơ Đốc Vươn Đến Các Trại Tị Nạn Nơi Những Người Dễ Bị Tổn Thương Nhất Tại Trung Đông

Oneway.vn - Một mục vụ truyền hình Tin lành được gọi là SAT-7 được thiết lập để chiếu sáng vùng Trung Đông với phúc âm của Đấng Christ.