Trại hè

Công Tác Xã Hội Giáo Dục Việt Nam
Sinh hoạt hè tại Hội Thánh Vườn nổi Tình thương
Oneway.vn – Chúa nhật 1/7/2018, tại Hội Thánh Vườn nổi Tình thương đã diễn ra chương trình sinh hoạt thờ phượng Hè 2018, chủ đề…