Trà Vinh

Việt Nam
Huấn Luyện Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên Khu Vực Vĩnh Long – Trà Vinh

Nhằm trang bị kiến trức và kinh nghiệm cho Ban Điều hành Thanh Thiếu niên trong việc thu hút các bạn trẻ nhóm lại sinh hoạt thờ phượng Chúa, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long kết hợp với UB Thanh Thiếu Nhi TLH đã tổ chức chương trình huấn luyện dành cho các Ban Điều hành Thanh Thiếu niên tại nhà thờ Tin Lành Song Phú vào ngày 18/03/2017 từ 8 giờ 30 đến 16 giờ, có khoảng 60 người đến tham dự.

Việt Nam
Bồi Linh Thông Công Phụ Nữ Tỉnh Vĩnh Long & Trà Vinh

Ngày 04/03/2017, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long và Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Trà Vinh đã tổ chức chương trình bồi linh, thông công cho giới nữ các Hội Thánh trong tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh tại nhà thờ Tin Lành Trà Cú. Có khoảng 300 chị em phụ nữ đến tham dự chương trình, cùng các đầy tớ Chúa trong các Hội Thánh.