Trà đàm

Truyền Giảng
Nazarene Youth Vietnam (NYV): Trà đàm “Chúng ta sở hữu gì?”

Oneway.vn – Vào lúc 15h30 ngày 25/12/20126, nhóm Nazarene Youth VietNam đã tổ chức chương trình trà đàm dành cho thanh niên tại “REFESH COFFE – 409 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7” với chủ đề “ WHAT WE OWN? – Chúng ta sở hữu gì?”