Tổng Thống Donald Trump

Quốc Tế
Tổng Thống Donald Trump – Là người có Đức Tin và Biết Trân Trọng Tình Bạn

Oneway.vn - Tổng Thống Donald Trump gọi Ngày Cầu Nguyện Toàn Quốc (The National Prayer Breakfast) năm nay là ‘’một lời chứng mạnh mẽ của đức tin và là một thông lệ tuyệt vời của quốc gia chúng ta”.

Quốc Tế
Những Cơ Đốc nhân người Sy-ri Tại Pennsylvania Ủng Hộ Lệnh Cấm Người Tị Nạn Của Tổng Thống Donald Trump
Oneway.vn – Những Cơ Đốc nhân  Sy-ri đã nhập cư vào Mỹ và hiện đang sống tại Pennsylvania nói rằng họ đồng ý với bước…