tổng thống Brazil

Quốc Tế
Liên minh Tự do Tôn giáo tổ chức hội nghị lần đầu tại Mỹ Latin

Gặp gỡ tổng thống Brazil và Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh Tự do Tôn giáo - The Religious Liberty Partnership, RLP - tuần qua vừa kết thúc hội nghị thường niên tại thủ đô Brasilia của Brazil, với sự tham gia của 80 lãnh đạo chủ chốt từ 24 quốc gia.