tĩnh nguyện

Tĩnh Nguyện Mùa Thi
Giáo Dục Văn Phẩm
“Tĩnh Nguyện Mùa Thi 2016” – Một Chương Trình Mới Dành Cho Các Thí Sinh

Trong mùa thi 2016, để giúp các thí sinh có thêm nguồn năng lượng thuộc linh làm hành trang bước vào những giây phút căng thẳng trong giờ thi cử, Oneway Radio sẽ phát sóng một chương trình hoàn toàn mới với tên gọi “Tĩnh Nguyện Mùa Thi”