tình hình sức khỏe

Việt Nam
Cập nhật tin về sức khỏe của Mục sư Lê Nguyên Tâm

Trong suốt ngày hôm qua, nhiều lần các bác sĩ đã thăm khám, hội chẩn về tình trạng chân trái của Mục sư Lê Nguyên Tâm. Được biết, các bác sĩ đầu ngành từ nhiều bệnh viện khác cũng đến tham gia hội chẩn, tư vấn...