tin tức

Quốc Tế
Tại Sao Những Tin Tức Này Không Được Biết Đến?

Kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2017– ngày Donald Trump được bầu làm tổng thống – các cơ quan thi hành pháp luật đã bắt giữ hơn 1.500 người về các tội từ buôn bán tình dục cho đến tình dục trẻ em (ấu dâm).