tin Chúa

Việt Nam
Cả làng nghiện thuốc phiện tin Chúa

Trao đổi với mục sư Hảng A Xà, quản nhiệm Hội Thánh Sìn Suối Hồ, Lai Châu, chúng tôi cảm thấy vô cùng phước hạnh, khi ông chia sẻ về cách mà Đức Chúa Trời hành động trên làng ông, trên bản thân ông thật kỳ diệu