tiếng gọi con tim

Dưỡng Linh
Lý do chúng ta không nên ‘nghe theo tiếng gọi con tim mình’

Năm 2017 này, một trong những lời khuyên bạn có thể bỏ ngoài tai là “hãy nghe theo tiếng gọi con tim mình”. "Hãy nghe theo trái tim mình" là một điều được lãng mạn thái quá trong các bộ phim, bài hát và tiểu thuyết ngày nay.