Tiền Giang

Việt Nam
Tiền Giang: Triển Khai Nội Quy, Giáo Luật, Kỷ Luật

Vào lúc 08 giờ ngày 15/03/2017, tại nhà thờ Tin Lành Ấp Bắc, Ban Đại diện Tin lành tỉnh Tiền Giang đã tổ chức triển khai Nội quy, Giáo luật, Kỷ luật đã được chỉnh sửa và ban hành năm 2016 cho các Chấp sự thuộc 10 Hội Thánh trong tỉnh.