THƯ KÊU GỌI GIÚP ĐỠ BA GIA ĐÌNH BỊ SẬP NHÀ DO SẠT NỞ NÚI

Công Tác Xã Hội
QUẢNG NAM: THƯ KÊU GỌI GIÚP ĐỠ BA GIA ĐÌNH BỊ SẬP NHÀ DO SẠT LỞ NÚI

Oneway.vn – Trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tôi ước mong rằng mỗi chúng ta hãy giành thời gian cầu nguyện đặc biệt và giúp đỡ những con người trong ba gia đình tại Tiên Phước Quảng Nam bị thiệt hại do sạt nở núi. Dưới đây là thư kêu gọi đặc biệt của Mục sư Nguyễn Thanh Lâm – MSQN HTTL Tiên Hiệp, Quảng Nam.