thông công

Việt Nam
Bồi Linh, Thông Công Các Ban Phụ Nữ Tại HTTL An Phú – TP Cần Thơ

Vào lúc 14 giờ ngày Chúa nhật 19/3/2017, Ban Phụ nữ Tin Lành Chi Hội An Phú - TP Cần Thơ cậy vào ơn Chúa tổ chức chương trình Bồi linh, Thông công Phụ nữ 3 Hội Thánh gồm: An Phú - Phong Điền - Cần Thơ nhân kỷ niệm 9 năm thành lập (2008-2017).