thông công thiếu niên

Việt Nam
Bồi Linh, Thông Công Thiếu Niên Tin Lành Khu Vực TP. Cần Thơ

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 06/04/2017, Ban Đại diện (BĐD) Tin Lành thành phố Cần Thơ cậy ơn Chúa tổ chức chương trình bồi linh, thông công thiếu niên các Hội Thánh Tin Lành khu vực thành phố Cần Thơ gồm: An Phú, Giai Xuân, Phong Điền, Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng, Đông Lợi và Cần Thơ tại nhà thờ Tin Lành Giai Xuân.