thời trang

Dưỡng Linh Giáo Dục
Bạn mặc gì khi đến nhà thờ?

Khoảng 5 năm về trước, tôi đã đưa ra một quyết định là không sử dụng mascara khi đi nhà thờ. Lý do là vì phần âm nhạc của buổi thờ phượng quá tuyệt vời đến mức tôi cứ liên tục khóc, và để không phải bị mắt đen do bị lem mascara, tôi đã quyết định không sử dụng nó.