thiếu niên

Việt Nam
Hội Thao Thiếu Niên Cơ Đốc TP HCM 2017

Ngày 6/4/2017, từ 6 giờ đến 17 giờ tại Khu Du lịch Bửu Long; Ban Đại diện Tp.HCM kết hớp với Ủy ban Thanh Thiếu nhi TLH tổ chức ngày hội thao thiếu niên Cơ Đốc toàn thành với sự tham gia hơn 400 thiếu niên.

Việt Nam
Hội Thảo Tâm Vấn Cơ Đốc Cho Người Hướng Dẫn Thiếu Niên

Làm sao để hiểu các thiếu niên? Làm sao để lắng nghe các em cách hiệu quả? Làm sao để giúp các em nhận ra và sống với điều Chúa muốn trong cuộc đời mình? Làm sao để giúp các bước qua những hoang mang, tổn thương của đời mình trên nền tảng Lời Chúa?