Thiên sứ

Giáo Dục
Thiên sứ trông như thế nào?

Thiên thần hay Thiên sứ là những sinh linh mà Thiên Chúa tạo dựng để phục vụ Ngài. Họ mạnh mẽ, hoạt động như những sứ giả của Chúa. Nhiều lần trong Kinh Thánh, họ xuất hiện trước nhiều người và nói: "Tôi là sứ giả đến từ Chúa"...

Giáo Dục
Thiên sứ có cánh là ý tưởng từ Kinh thánh?

Trong hầu hết mọi nền văn hóa, thiên sứ thường được miêu tả với nét đặc trưng là có cánh, nhưng Kinh thánh có dạy rằng thiên sứ có cánh? Nhìn vào hình dạng của các thiên sứ trong Kinh thánh thì một sự thật rõ ràng là: Một số thiên sứ có cánh, một số thì không.

Dưỡng Linh
Thiên Sứ và Ma Quỷ có thật không? Nếu có thật thì họ đang làm gì?

Oneway.vn - Giáo Trưởng Jonathan Bernis — một lãnh đạo nổi tiếng của Messianic Jewish Ministry trong hơn 3 thập kỷ - gần đây đã thảo luận những đề tài phức tạp về Thiên sứ, ma quỷ và sự giáng sinh và sự chết của Chúa Giê-xu trong suốt cuộc phòng vấn với trang tin điện tử Faithwire.