Thiên Chúa

Dưỡng Linh
7 yếu tố cần thiết của một nhóm trưởng

Có thể bạn chưa được đào tạo và cần bồi dưỡng để biết mình cần làm gì để nhóm nhỏ phát triển. Nhưng hy vọng 7 yếu tố cần thiết này sẽ giúp bạn dẫn dắt nhóm nhỏ tốt hơn.