thể thao

Việt Nam
Huấn Luyện Mục Vụ Thể Thao Cơ Bản Tại HTTL Phong Điền – Tp. Cần Thơ

Ngày 22-24/3/2017 tại nhà thờ Tin Lành Phong Điền, Ban Đại diện Tin Lành Tp. Cần Thơ phối hợp với Khối Thể thao thuộc Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội tổ chức khóa huấn luyện Mục vụ Thể thao Cơ bản dành cho các nhân sự phụ trách thể thao thanh niên Tin Lành thuộc khu vực Tp. Cần Thơ.