thay đổi thế giới

Dưỡng Linh
Hãy bền lòng trong nếp sống khác biệt làm thay đổi thế giới

Các bậc cha mẹ thường hay nghe lời bào chữa như thế này: “Mọi người đều làm thế mà!” Tôi còn nhớ ba mẹ tôi thường nói rằng: “Nếu mọi người nhảy qua vách đá, thì con cũng học nhảy phải không?”

8 Cơ Đốc Nhân Làm Thay Đổi Thế Giới
Quốc Tế
8 Cơ Đốc Nhân Làm Thay Đổi Thế Giới

Trong cuốn sách mới nhất của mình, Krusen đã ghi chi tiết về đức tin của 12 nhân vật được biến đổi đã ảnh hưởng đến nước Mĩ và lịch sử thế giới.