tháp Ba-bên

Việt Nam
Chuyên đề: XÂY NHÀ ĐỂ ‘CHỌC’ ÔNG TRỜI – Bài 5 (tiếp theo & hết): Bài học chưa bao giờ cũ

Bài học tháp Ba-bên chưa bao giờ cũ, bởi nó không chỉ là chuyện cái tháp, mà là sự kiêu ngạo và phản nghịch của con người cùng mưu toan xưng hùng xưng bá, tôn thờ tạo vật “có mắt không thấy, có tai không nghe”.

Việt Nam
Chuyên đề: XÂY NHÀ ĐỂ ‘CHỌC’ ÔNG TRỜI – Bài 3: Những ngọn ‘tháp Ba-bên’ đầy dẫy đất
Oneway.vn – Sau trận lụt lịch sử thời Nô-ê (Noah), Đức Chúa Trời truyền dặn loài người “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và…