thành lập điểm nhóm

Việt Nam
Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Điểm Nhóm Tây Hồ – Tỉnh Quảng Nam

Vào lúc 9 giờ ngày 11/04/2017, Hội Thánh Tin Lành Cẩm Long tổ chức Lễ cảm tạ Chúa và công bố quyết định công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Tây Hồ, thuộc xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, với hơn 200 người tham dự.

Việt Nam
Lễ Cảm Tạ Chúa Và Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Ta Roa, Quảng Trị

Vào lúc 9 giờ ngày 18/03/2017, Hội Thánh Tin Lành Khe Sanh tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và công bố quyết định công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Ta Roa (thuộc Chi Hội Khe Sanh) xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, với hơn 150 người tham dự.

Việt Nam
Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Điểm Nhóm Tam Dân – Tỉnh Quảng Nam

Vào lúc 9 giờ ngày 08/03/2017, Hội Thánh Tin Lành Trường Xuân tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và công bố quyết định công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Tam Dân, thuộc xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, với hơn 200 người tham dự.