thành công theo cách Chúa

Việt Nam
Hội thảo “Thành công theo cách của Chúa”

Ngày 24/6/2017, CBMC tổ chức chương trình Hội Thảo Dành Cho người Làm việc với chủ đề “SUCCESSFUL BUSINESS IN GOD’S WAY”. Chương trình được diễn ra từ lúc 8 giờ đến 17 giờ 30 cùng ngày tại Hội Thánh Tin Lành Tô Hiến Thành - Địa chỉ: 453 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp.HCM.