tham gia

Dưỡng Linh Quốc Tế
Sốc với tỉ lệ Cơ đốc nhân không tổ chức Halloween

Cơ đốc nhân có được tổ chức Halloween không? Đó là câu hỏi thường xuyên được đặt ra mỗi năm vào dịp lễ hội diễn ra, và theo vài báo cáo gần đây của CBN thì một số lượng đông đảo các tín đồ không tham gia lễ hội này.