Thái Lan

Quốc Tế
Sơ Lược Lịch Sử Cơ Đốc Giáo Ở Thái Lan

Thái Lan luôn là một nước Phật giáo. Được coi như một lối sống chứ không phải là một tôn giáo, Phật giáo tràn ngập đời sống người Thái và ảnh hưởng đến đạo đức của họ trong vô số cách thức một cách tinh vi.