Tây Hồ

Việt Nam
Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Điểm Nhóm Tây Hồ – Tỉnh Quảng Nam

Vào lúc 9 giờ ngày 11/04/2017, Hội Thánh Tin Lành Cẩm Long tổ chức Lễ cảm tạ Chúa và công bố quyết định công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Tây Hồ, thuộc xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, với hơn 200 người tham dự.