Tây Bình Thuận

Việt Nam
Bồi Linh – Thông Công Trung Tráng Niên Khu Vực Tây Bình Thuận

Nhân ngày Phụ nữ Tin Lành, Chúa nhật 12/3/2017, Chi Hội Võ Xu - tỉnh Bình Thuận cậy ơn Chúa tổ chức chương trình bồi linh - thông công Ban Trung Tráng niên trong khu vực phía Tây tỉnh Bình Thuận, với chủ đề “Lưu Truyền Di Sản Đức Tin”.