Tặng 600 Phần Quà Tết Cho Người Nghèo Khó

Việt Nam
Tỉnh Kiên Giang: Tặng 600 Phần Quà Tết Cho Người Nghèo Khó

Nhân mùa xuân về trên quê hương đất nước, các Hội Thánh Tin Lành trong tỉnh Kiên Giang cùng chung tay góp sức giúp đỡ cho anh chị em tín hữu và đồng bào nghèo khó.