tâm lý đám đông

Góc nhìn Việt Nam
Chuyên đề: NHÌN XUỐNG HAY NHÌN VÀO ĐÁM ĐÔNG? – Bài 3: Từ trên trời nhìn xuống đám đông
Oneway.vn – Là Cơ đốc nhân, vốn từ những đám đông phạm tội được Đức Chúa Trời thương xót, cứu chuộc bằng chính huyết báu…